2% z dane

Zdieľajte svoje 2% s nami

Darovaním Vašich 2% z dane OZ Zdieľaj pomôžete rodinám v sociálnej a hmotnej núdzi. Toto Vaše milé gesto nebolo nikdy dôležitejšie ako teraz v týchto neľahkých časoch. Vaše rozhodnutie pomôcť práve nám si preto o to viac ceníme.

Čo všetko dokážu Vaše 2%?

  • Zabezpečia nákup základných potravín, hygienických a školských potrieb rodinám v sociálnej a hmotnej núdzi.
  • Finančne podporia aj tie rodiny, ktorých deti sú telesne a mentálne inak obdarované. 

Registračné údaje občianskeho združenia OZ Zdieľaj

Názov organizácie: Zdieľaj
Sídlo organizácie: Palisády 721/28, 81106 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 52120384

Tlačivo na poukázanie 2% z dane:

Jednoduchšie to už ani byť nemôže, stačí si nižšie uvedené tlačivo stiahnuť a vytlačiť.

VYHLÁSENIE – súbor na stiahnutie

Finančná správa SR uverejňuje informácie o veľkosti príspevkov 2 % pre jednotlivé združenia na URL https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-prijimatelov-dane.

Za všetky rodiny, ktorým pomáhame Vám za Vaše 2%

ĎAKUJEME!

Predĺženie lehoty

Lehota na doručenie Vyhlásenia a Potvrdenia na príslušný daňový úrad stanovená do 30. 4. 2020 sa oficiálne predlžuje až do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. ak by sa pandémia skončila napr. v júni 2020 zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, by mali možnosť podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane až do 31.8.2020.

Ďakujeme Vám za ochotu pomôcť nášmu OZ.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
Andrea Mišíková – predsedkyňa OZ Zdieľaj
+421 903 046 470

Menu