2% z dane

Zdieľajte svoje 2% s nami

Darovaním Vašich 2% z dane OZ Zdieľaj pomôžete rodinám v sociálnej a hmotnej núdzi. Toto Vaše milé gesto nebolo nikdy dôležitejšie ako teraz v týchto neľahkých časoch. Vaše rozhodnutie pomôcť práve nám si preto o to viac ceníme.

Čo všetko dokážu Vaše 2%?

  • Zabezpečia nákup základných potravín, hygienických a školských potrieb rodinám v sociálnej a hmotnej núdzi.
  • Materiálne pomôžu tým, ktorí to potrebujú – seniorom aj detským domovom.
  • Finančne podporia aj tie rodiny, ktorých deti sú telesne a mentálne inak obdarované. 

Registračné údaje občianskeho združenia OZ Zdieľaj

Názov organizácie: Zdieľaj
Sídlo organizácie: Palisády 721/28, 81106 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52120384 (zarovnáva sa sprava)

Tlačivo na poukázanie 2% z dane:

Jednoduchšie to už ani byť nemôže, stačí si nižšie uvedené tlačivo stiahnuť, vypísať a vytlačiť.

VYHLÁSENIE – súbor na stiahnutie

Finančná správa SR uverejňuje informácie o veľkosti príspevkov 2 % pre jednotlivé združenia https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-prijimatelov-dane.

Vyplnené Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte do 30.4.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Radi by sme vedeli, kto nám pomáha, preto Vás prosíme, aby ste na konci Vyhlásenia označili krížikom pole, kde dáte svoj súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazujte podiel zaplatenej dane.

Za všetky rodiny, ktorým pomáhame Vám za Vaše 2%

ĎAKUJEME!

Ďakujeme Vám za ochotu pomôcť nášmu OZ.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
Andrea Mišíková – predsedkyňa OZ Zdieľaj
+421 903 046 470

Menu