Kontakt

Mgr. Andrea Mišíková – predsedkyňa OZ Zdieľaj
Telefón: 0903 046 470

Email: kontakt@ozzdielaj.sk

 

Zdieľaj, Palisády 721/28, 81106 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 52120384
IČ DPH: nie sme platcami DPH
IBAN: SK91 8330 0000 0027 0188 9999
Účet vedený v: FIO Banka

Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: VVS/1-900/90-55353

Menu