OČAMI DETÍ

ZAPOJTE DO DOBROČINNOSTI DETI, UVIDÍTE, ŽE TO MÁ ZMYSEL

Deti nás sledujú a napodobňujú naše konanie, nech robíme čokoľvek. Ak im ukážeme empatické správanie, budú sa správať k svojmu okoliu všímavo a neostanú ľahostajní k osudom iných. My sa neustále snažíme zapojiť naše deti do nákupov, príprav aj rozvozov rodinám. Niekedy sa až sami čudujeme s akými ďalšími nápadmi na pomoc prichádzajú práve deti.

Menu